Financieringsstromen

WMO

Sinds 2015 is er de nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015). Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning thuis. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen (zelfredzaamheid) en deel te nemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

Jeugdwet 

Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp (Jeugdwet).

Het aanvragen van ondersteuning op basis van de Jeugdwet gaat via de gemeente. In overleg wordt vastgesteld of uw kind of uw gezin ondersteuning krijgt, en welke vormen van ondersteuning nodig zijn. Hierbij wordt gekeken naar de beperkingen en/of problemen van uw kind, en hoe deze zijn of haar deelname aan de maatschappij bemoeilijken. De gemeente zoekt in overleg met u naar de meest geschikte oplossing.

Zorg in Natura

Bij Zorg in Natura contracteert de gemeente de zorgaanbieders en ondersteuning. De zorgaanbieder levert vervolgens de zorg/ ondersteuning en regelt de administratie daaromheen. Dit betekent dat u zelf geen omkijken heeft naar de administratie. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt.

GratefulCoaching kan Zorg in Natura aanbieden in de acht Achterhoekse gemeenten: Doetinchem, Oost Gelre, Winterswijk. Berkelland, Aalten, Montferland, Oud IJsselstreek en Bronckhorst. Daarnaast in de provincies Groningen en Drenthe.

PGB

Een Persoonsgebonden Budget is een vastgesteld geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Met het PGB kunt u zorg inkopen bij GratefulCoaching. De gemeente indiceert op basis van de bij hen ingediende vraag. Zij bepalen de hoeveelheid zorg die u kunt krijgen. Hiervoor legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt u zelf een administratie bij. De factureren levert u in bij de Sociale Verzekeringsbank, die vervolgens de facturen betaald aan de zorgorganisatie

Eigen bijdrage

Voor de individuele voorzieningen moet een eigen bijdrage betaald worden die in rekening gebracht en ingevorderd wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt ook een maximaal eigen bijdrage vast. De eigen bijdrage voor de AWBZ en WMO gezamenlijk mag nooit hoger zijn dan de maximale eigen bijdrage. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Particuliere zorg

Mocht uw indicatie te laag uitvallen en wilt u daarnaast graag extra uren zorg ontvangen? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw eigen bijdrage dusdanig hoog is dat u voordeliger uit bent met particuliere zorg. Bij GratefulCoaching is het mogelijk om (extra) uren zorg in te kopen. U kunt zelf bepalen op welke manier en wanneer de uren door ons ingevuld worden.