GratefulCoaching

Missie:

GratefulCoaching stimuleert haar cliënten om op zoek te gaan naar zijn of haar eigen kracht. De begeleiding die wij de cliënt bieden heeft als doel de cliënt zicht te geven in zijn of haar mogelijkheden. Deze begeleiding is gebaseerd op:

  • Vertrouwen
  • Persoonlijkheid
  • Professionaliteit
  • Deskundigheid
  • Flexibiliteit

Visie:

GratefulCoaching begeleidt mensen van jong tot oud die, vanwege verschillende oorzaken, uit balans zijn geraakt. Samen met de cliënt zoeken wij, op creatieve wijze, naar de eigen kracht van de cliënt om die balans weer terug te vinden en te behouden. Door het hervinden van het evenwicht wordt de kans op terugval beperkt.

Wij houden rekening met het feit dat ieder mens uniek is.

Medewerkers:

De medewerkers van GratefulCoaching zijn betrouwbaar, professioneel, deskundig, flexibel en spreken de taal van de cliënt. Ze maken gebruik van de ervaring die ze hebben opgedaan in verschillende werkvelden binnen Zorg en Welzijn. Daarnaast kunnen ze goed samenwerken met andere professionals. De kracht en de uniciteit van de cliënt staat bij hen centraal.