Onze service

Onze werkwijze

Nadat uw aanmelding bij GratefulCoaching is binnengekomen, komt een ambulant hulpverlener bij u thuis voor een kennismakings- en intakegesprek, met u.

Naar aanleiding van dit gesprek zal de zorgvraag (eventueel per gezinslid) geformuleerd worden. U bepaalt zelf welke doelen u wilt stellen. De ambulant hulpverlener zet de kwaliteiten, de eigen kracht van u, op een rij. Wanneer het een hulpvraag voor uw zoon of dochter betreft, wordt uw kind zoveel als mogelijk betrokken bij zowel het kennismakings- en intakegesprek als bij het vaststellen van de doelen en het bespreken van de kwaliteiten.

Vervolgens wordt er een zorgplan opgesteld. De geformuleerde zorgvraag en bijbehorende doelen worden regelmatig geëvalueerd.

Gratefulcoaching werkt met zelfsturende teams.


Onze begeleiding

U kunt bij ons terecht voor begeleiding van:

1. Gedragsproblemen / gedragsstoornissen

• ADHD
• Angst
• Autisme Spectrum Stoornissen (hierna te noemen ASS)
• Dwangstoornis
• ODD/CD
• Posttraumatische Stress-Stoornis (hierna te noemen PTSS)
• Stemmingsstoornissen
• Depressie

 

2. Multiprobleemgezinnen/ gezinscaching/ opvoedondersteuning

Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal economische en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen waar zich, naast problemen met de kinderen, ook andere problemen voordoen.

Multiprobleemgezinnen hebben vaak moeite met hulpverlening, wat vaak resulteert in het voortijdig afbreken van de begeleiding, het afwijzen van hulp of het weigeren om mee te werken.

Problemen binnen een multiprobleemgezin doen zich vaak voor in vijf gebieden:

1. Het voeren van een huishouding, bijvoorbeeld het gebrek aan regelmaat, hygiëne, financiële armslag of wooncomfort
2. De maatschappelijke positie van het gezin, bijvoorbeeld armoede en/of werkloosheid
3. De opvoeding, bijvoorbeeld pedagogisch onvermogen, verwaarlozing of mishandeling van kinderen
4. Problemen in de individuele ontwikkeling van de gezinsleden, bijvoorbeeld depressies of verslavingen
5. De relatie tussen de (ex)partners, bijvoorbeeld problemen als gevolg van echtscheiding, onderlinge spanningen of wisselende relaties.

Het komt regelmatig voor dat zich problemen op al deze gebieden voordoen. De ernst van de problemen kan per gebied verschillen. Herkent u zich in een of meerdere van bovengenoemde problemen, dan kan GratefulCoaching u hierbij helpen, voor stabiliteit.

 

3. Gezinnen met een terminaal ziek gezinslid

Een terminaal zieke in het gezin levert naast veel verdriet voor het aanstaande afscheid, ook veel zorgen op.

GratefulCoaching  gaat in overleg met het gezin: wat zijn de wensen? Hoe moet de begeleiding afgestemd worden? Wat heeft ieder gezinslid nodig om door te kunnen gaan? GratefulCoaching zet de juiste mensen op de juiste plek en ondersteunt ze daar waar nodig op ieder gewenst moment.