papierenboot

Klachten

Iedereen bij GratefulCoaching doet zijn of haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Het streven is dat er zo weinig mogelijk fout gaat. Echter kun je met lastige situaties te maken krijgen. Het is belangrijk dat niemand hier mee blijft zitten. Vaak kun je lastige situaties goed bespreken met jouw hulpverlener of een leidinggevende. Je kan dan samen al tot een oplossing komen. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen, of is het lastig samen een oplossing te vinden. Je kan dan hulp inschakelen van onderstaande personen.

 

GratefulCoaching is aangesloten bij I-Nova Zorg. I-Nova Zorg is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met gepassioneerde hulpverleners voor jeugdigen en volwassenen. Voor het behandelen van klachten en het inschakelen van een vertrouwenspersoon maken wij gebruik van de diensten van Quasir.

Cliëntvertrouwenspersoon

Je kunt vragen of problemen hebben waar jij misschien over wilt praten. Of ervaar je ongewenst gedrag, waar je het graag met iemand over wil hebben. Dat kan met een cliëntvertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon helpt bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntvertrouwenspersoon is geen medewerker van GratefulCoaching of I-Nova Zorg en gaat vertrouwelijk om met vragen en problemen. Dat betekent dat de cliëntvertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat. Zij kunnen luisteren naar je verhaal, mee denken en ondersteunen.

 

Je kan contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon door te bellen naar: 06-57537520 (9.00 tot 17.00 van ma t/m vrij) of te mailen naar vpquasir@quasir.nl.

Klachtenfunctionaris

Komen we er onderling niet uit, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan jou:

  • Bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (bijvoorbeeld middels een bemiddelingsgesprek) en/of
  • Adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of
  • Bijstaan bij het formuleren van de klacht.

 

Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande contactgegevens:

Afdeling klachtenbemiddeling van Quasir:

  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl.
  • telefoon: 0648445538
  • post: Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel

 

Quasir

I-Nova heeft verschillende diensten ondergebracht via Quasir, namelijk;

  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • Klachtencommissie Quasir (WMO/jeugdwet gerelateerde klachten)
  • Klachtencommissie WZD/WVGGZ
  • Cliëntvertrouwenspersoon

Er geldt verschillende wet en regelgeving voor het afhandelen van klachten. De klachtenfunctionaris kan aangeven welke procedure er doorlopen moet worden.  

 

Klik hier voor het reglement van de klachtencommissie van Quasir

Klik hier voor het klachtenreglement vanuit de WKKGZ

Klik hier voor het reglement van de klachtencommissie WZD/WVGGZ

Geschillencommissie

Ben je ontevreden over de afhandeling van de klacht of de uitspraak, kan je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie. Wij zijn aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

Postbus 132

8430 AC Oosterwolde

085-273 32 19

 

06-12583075 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)

info@zorggeschil.nl

www.zorggeschil.nl

Klik hier voor het reglement van Stichting Zorggeschil

Meer informatie?