pexels-fahad-alani-1721675

Tarieven

Voor de begeleiding van GratefulCoaching heb je een indicatie nodig. Hierin staat welke begeleiding je nodig hebt. Je kunt een indicatie krijgen vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar) of vanuit de WMO (vanaf 18 jaar). Jouw gemeente is meestal het eerste aanspreekpunt. Zij hebben vaak een sociaal wijkteam of anders is er een WMO-loket. De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kunnen je ook naar ons verwijzen. 

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

 

Jeugdwet

De gemeente is vanuit de jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het aanvragen van de indicatie op basis van de jeugdwet gaat dan ook altijd via de gemeente.

WMO

Gemeenten zijn vanuit de WMO (Wet voor de Maatschappelijke Ondersteuning) voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis. Zo kan iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Of iemand recht heeft op WMO-ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een ‘keukentafelgesprek’. Dit gesprek vindt bij jou thuis plaats. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken.

Eigen bedrage

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen bijdrage. Vanuit de WMO moet voor individuele voorzieningen wel een eigen bijdrage worden betaald. Deze wordt in rekening gebracht door het Centraal Administratie Kantoor. Voor 2023 is de eigen bijdrage vastgesteld op €19,- per maand.

Meer informatie?