zee

Verwijzers

Werk jij in het sociale domein of in de zorg en wil je een cliënt doorverwijzen naar GratefulCoaching? Neem dan telefonisch contact op. Hierna inventariseren we of GratefulCoaching begeleiding kan bieden voor de hulpvraag. Indien wij geen passende begeleiding kunnen bieden, dan zullen wij je verwijzen naar een passende collega-organisatie.

bankje

Geen wachtlijst

GratefulCoaching heeft geen wachtlijst voor ambulante begeleiding. Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat wij passende zorg kunnen bieden, dan kan de begeleiding binnen 2 weken van start. Persoonlijk en efficiënt, daar houden wij van.

Zorgplan

GratefulCoaching zoekt op basis van de verkregen informatie uit de intake een ambulant begeleider die past bij de cliënt. Zij gaan samen aan de slag met het zorgplan. Hierin wordt vastgelegd aan welke doelen wordt gewerkt binnen welke termijnen. Dit is een houvast voor beide partijen en hier zal planmatig aan worden gewerkt. De gang van zaken wordt structureel geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld.

Afsluiting

Het doel van onze begeleiding is te allen tijde dat de cliënt uiteindelijk weer op eigen benen kan staan. Zodra er geen hulpvraag meer is richting GratefulCoaching, dan zal de begeleiding worden afgesloten. In een eindgesprek bekijken we samen of er nog behoefte is aan andere begeleiding of eventuele nazorg. Wij denken hier graag in mee. Tevens zullen we de gestelde doelen uit het zorgplan evalueren en is er ruimte om de begeleiding in zijn algemeenheid te bespreken. Zo kunnen we onze zorg blijven verbeteren met als doel zoveel mogelijk tevreden cliënten.

Cliënt doorverwijzen?